fire-fighter-2098461_640

Zawód? Strażak

W dzieciństwie każdy z nas marzył. Jeden chciał zostać żołnierzem, drugi lotnikiem, a trzeci strażakiem. Wraz z dorastaniem i dojrzewaniem w większości przypadków dziecięce plany poszły w zapomnienie, jednak są ludzie, którzy postanowili podążać w kierunku, w którym chcieli pójść już od dzieciństwa.

Straż Pożarna jest jedną z najważniejszych służb mundurowych w Polsce. Nieustannie bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Poziom przeszkolenia jednostek jest niesamowicie wysoki. Strażacy już nie tylko gaszą pożary. Są oni wzywani do wypadków komunikacyjnych, pomagają przy usuwaniu skutków katastrof budowlanych czy kataklizmów. Sprawdzają każdy budynek przed oddaniem go do użytku pod kątem ochrony przeciwpożarowej. By zostać strażakiem, należy zgłosić się do tzw. służby przygotowawczej, która trwa trzy lata i kończy się oficjalnym mianowaniem na strażaka. Należy spełnić  poniższe kryteria:

  • być obywatelem RP,
  • mieć pełnię praw publicznych,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • być niekaranym,
  • mieć wzorową kondycję i sprawność fizyczną.

W przypadku, gdy jednostka potrzebuje nowych strażaków do służby, rozpoczyna się otwarty pobór. Każdy, kto spełnia wymagania, bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym pod uwagę bierze się wykształcenie oraz różne dodatkowe umiejętności poświadczone odpowiednimi dokumentami (prawo do prowadzenia pojazdów, kursy przebyte w Ochotniczej Straży Pożarnej itp.). Oprócz tego kandydaci przechodzą testy sprawnościowe. Drugim sposobem na to, aby zostać strażakiem, jest zgłoszenie się do służby kandydackiej. Odbywa się ją w jednej ze szkół, w których kształci się przyszłych pracowników straży pożarnej. Możliwe jest ukończenie szkoły dającej stopień aspiranta (placówki PSP – w Krakowie, Poznaniu lub Częstochowie) albo oficera (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie ). Absolwenci tych szkół zostają następnie wysłani do jednostek zlokalizowanych na terenie całego kraju. Aby zgłosić się do służby kandydackiej, osoba chętna musi spełnić identyczne wymagania jak w przypadku służby przygotowawczej, a na dodatek zobowiązana jest:

  • posiadać świadectwo dojrzałości,
  • mieć nie więcej niż 23 lata w przypadku kształcenia się na poziomie aspiranckim i nie więcej niż 25 lat w przypadku kształcenia się na poziomie oficerskim,
  • pomyślnie zdać egzamin wstępny.

Strażak z pewnością powinien mieć bardzo dobrą kondycję oraz być sprawny fizycznie. Praca ta należy do jednych z najcięższych, więc wybierając ten zawód, należy mieć na uwadze fakt, że dobra kondycja jest niezwykle ważna. Nieodzowne są również: odporność psychiczna, umiejętność pracy pod presją, szybkość podejmowania decyzji, odpowiedzialność oraz rzetelność. Osoba służąca w straży pożarnej może liczyć na wypłatę rzędu 2 tys. zł. Oczywiście wraz z awansami można liczyć na dużo wyższe zarobki, które zazwyczaj mieszczą się w przedziale od 2 do nawet 8 tys. zł. Trudno stwierdzić, jak wygląda sytuacja strażaków na rynku pracy. Zatrudniani są oni bowiem w państwowych jednostkach, które decydują się na rekrutację tylko w przypadku posiadania wolnych stanowisk. Zaletą tak ciężkiej pracy jest możliwość ciągłego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności oraz opcja przejścia na wcześniejszą emeryturę. Wadę natomiast stanowi to, że praca ta jest bardzo niebezpieczna, wymagająca dużej siły fizycznej i psychicznej oraz słabo płatna w porównaniu z wykonywanymi zadaniami.

ST


Wasilków Site All right reserved.

Designed by HackaDesign.com