IMG_0081 (Kopiowanie)

Muzeum Jednego Dnia

W ramach projektu Akademia Liderów Społeczności Lokalnych (finansowanego przez FIO) nasze uczennice Zuzanna Nienałtowska, Patrycja Poznańska, Milena Urbańska i Amelia Wiszenko we współpracy z księdzem Romualdem Bućko stworzyły Muzeum Jednego Dnia w historycznym domu rodzinnym ks. Bućki, gdzie kiedyś odbywało się tajne nauczanie. Ksiądz opowiadał uczniom klas czwartych i piątych o historii Wasilkowa, szczególnie o czasach, gdy nauczanie było zabronione oraz pokazywał cenne i gromadzone przez lata pamiątki.


Wasilków Site All right reserved.

Designed by HackaDesign.com