IMG_0360 (Kopiowanie)

Poświęcenie nowego sztandaru

19 czerwca 2019r. byliśmy świadkami uroczystości niezwykłej – przyjęcia nowego sztandaru. Niezwykłość tej sytuacji polegała na tym, że przecież szkoła wraz z imieniem otrzymała sztandar, którym się do tej pory posługiwała. Jednak Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego właśnie przechodzi do historii, a zatem nowej, od roku istniejącej Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego potrzebny był nowy sztandar i właśnie tego dnia – 19 czerwca – nasza szkoła taki symbol otrzymała.

Zanim jednak doszło do przekazania nowego sztandaru, tegoroczni absolwenci po raz ostatni na stary sztandar ślubowali godnie reprezentować szkołę w dalszym swoim życiu.

Następnie przedstawiciele Rady Rodziców dumnie wkroczyli do sali z nowym symbolem szkoły. Sztandar ma wymiary 80 cm x 80 cm i widnieje na nim następujący wzór:

prawa strona: orzeł w koronie haftowany srebrem na biało – czerwonym tle, z napisem Rzeczpospolita Polska;

lewa strona: logo Szkoły – portret patrona księdza Wacława Rabczyńskiego, umieszczony na chabrowym tle. U góry nad portretem napis: Szkoła Podstawowa Nr 1. U dołu poniżej portretu – im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. Obok portretu po prawej stronie miniatura herbu Wasilkowa. Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewce sztandaru zakończone są metalową głowicą w formie orła w koronie.

Po przeczytaniu przez panią Justynę Jezierską opisu sztandaru do wbicia honorowych gwoździ zostali zaproszeni: pan Adrian Łuckiewicz – burmistrza Wasilkowa, pan Mirosław Bielawski – burmistrz Wasilkowa poprzedniej kadencji, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, pani dyrektor Lucyna Bejm, przewodniczący  Rady Rodziców – pan Adam Szmurło oraz przewodniczące Samorządu Uczniowskiego – Milena Urbańska i Maria Czuprys.

Poświęcenia nowego sztandaru dokonał ksiądz Zdzisław Karabowicz, proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wasilkowie. Następnie symbol przekazany został nowemu pocztowi sztandarowemu.

Zaraz po tym nastąpiła niezwykła chwila – przekazanie mocy nowemu sztandarowi przez stary sztandar. Ten  znak był wyrazem ciągłości tradycji naszej szkoły, pokoleń nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów; symbolem życia i trwania w szkole najwyższych wartości. Nie da się w satysfakcjonujący sposób opisać tego momentu. Trzeba go było przeżyć – wśród osób obecnych na sali nie znalazłby się chyba nikt, kto w tamtej chwili nie poczuł wzruszenia.

Stary sztandar został wyprowadzony, zaś poczet złożony z siódmoklasistów zaprezentował zebranym nowy symbol szkoły.


Wasilków Site All right reserved.

Designed by HackaDesign.com