O PROJEKCIE

TYTUŁ PROJEKTU: NIC O NAS BEZ NAS - MŁODZIEŻOWE MEDIA OBYWATELSKIE II edycja

TERMIN REALIZACJI: 01/06/2014 - 31/12/2014

GRANTODAWCA: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

"NIC O NAS BEZ NAS - Młodzieżowe Media Obywatelskie II edycja" to już kolejny projekt Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, który jest realizowany na terenie Gminy Wasilków od 01.06.2014 do 31.12.2014. Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych we wcześniejszej inicjatywie „Młodzieżowe Media Obywatelskie -zwierciadłem świadomego, aktywnego obywatela” cieszącego się dużą popularnością wśród młodych mieszkańców Wasilkowa. Wszystkie działania w ramach przedsięwzięcia będą realizowane w interesującej dla młodzieży formie budowania tzw. „nowych mediów” w postaci lokalnego portalu społeczno-informacyjnego „NIC O NAS BEZ NAS”. Podczas pracy nad tworzeniem gazety młodzież będzie pracowała w 4 wzajemnie uzupełniających się w pracy zespołach: IT, dziennikarskim, fotoreporterskim i filmowym. Młodzi ludzie do pracy redakcyjnej zostaną przygotowani przez ekspertów w swojej dziedzinie podczas Plenerowych Warsztatów Edukacyjnych w Supraślu. Nadrzędnym celem naszego przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania młodzieży problemami lokalnej społeczności poprzez samodzielną identyfikację i szukanie rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Wykazując się aktywnością i zaangażowaniem w sprawy lokalne uczniowie przekonają się, że mogą aktywnie zmieniać na lepsze środowisko, w którym żyją. Należy pamiętać, że uczestnikami projektu są młodzi pasjonaci, którym nieobojętne są problemy lokalnej społeczności, ludzie, którzy nie chcą pozostawać bierni w sprawach istotnych dla nich i ich otoczenia i odczuwają potrzebę udziału w życiu publicznym swojej gminy.

Wasilków Site All right reserved.

Designed by HackaDesign.com